Bestuur, Commissies en Werkgroepen Oosterburen

Bestuur CPO ontwikkelvereniging

Deze vereniging kan worden opgeheven zodra alle nog te verrichten betalingen (tuin) zijn afgehandeld.

Bestuur Vereniging van eigenaren (VVE)

Bestuur Bewonersvereniging (BV)

Commissies

De eerst vermelde naam is de coördinator tevens contactpersoon van de commissie. Heb je een vraag of opmerking die je naar de commissie wil mailen? Stuur die dan naar de contactpersoon, niet naar de hele commissie.

 • Commissie PR en Nieuwe leden
  Informatie geven naar buiten. Belangstellenden betrekken. Een open middag/avond organiseren.
 • Commissie Activiteiten – GR
  De agenda GR beheren. Werkwijze gebruik GR financieel en praktisch opstellen. Coördinatie leuke activiteiten voor de groep.
  • Betine (coördinatie)
  • Annemie (ook contact buurtvereniging)
  • Pauline
  • Herman
 • Commissie Huishouden, tevens Technische Commissie VVE
  Technisch onderhoud gebouw, maken van een schoonmaakrooster en rooster buiten zetten en ophalen containers. Klusdag, schoon houden gemeenschappelijke binnenruimten.
 • Commissie Tuin
  Onderhoudsplan voor de tuinen maken. Eventueel rooster. Budget aanvragen voor noodzakelijke zaken. Inzet bestaande tuinmaterialen.
 • Kascommissie
  Controle en advisering financieel verslag en boekhouding van CPO en VVE 2018 en 2019.
  • Maarten
  • George

Werkgroepen

De eerst vermelde naam is de coördinator tevens contactpersoon van de werkgroep. Heb je een vraag of opmerking die je naar de werkgroepwil mailen? Stuur die dan naar de contactpersoon, niet naar de hele werkgroep.

 • Werkgroep Statuten en Huishoudelijk Reglement Bewonersvereniging
  Passeren van de statuten bij de notaris. Het afmaken huishoudelijk reglement BVE.
  • Piet
  • Pauline
 • Werkgroep Opening
  Een officiële opening met openingsfeest organiseren. Programma maken en mensen uitnodigen.
 • Werkgroep Kunst
  Verfraaiing van de inrichting gemeenschappelijke ruimtes met kunst.
  • Piet
  • Carla
  • Lies

Buurtcommittee Vrijspel