Belangstelling?

Kijkdagen

Heb je belangstelling voor onze woongemeenschap? Dan ben je niet de enige! Wij worden overstelpt met vragen om een bezichtiging en organiseren daarom een paar keer per jaar een bijeenkomst. De uitnodiging hiervoor kun je vinden in onze nieuwsbrieven. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij je van alles over onze woongemeenschap en kun je ook een kijkje nemen in een paar van onze woningen.

Belangstelling als woningzoekende

Ben je op zoek naar een woning in een woongemeenschap en heb je belangstelling voor ons woonconcept? Op dit moment zijn alle woningen bezet. Maar we houden een lijst bij van belangstellenden. Mocht er een woning vrijkomen dan brengen we de mensen op deze lijst als eerste op de hoogte van het beschikbaar komen van de woning. Pas enkele weken later wordt de woning publiekelijk aangeboden. Je hebt dan eerder de mogelijkheid om met de verkoper in onderhandeling te gaan.
We hebben op dit moment 11 koopwoningen en 3 huurwoningen.

Wil je eerst meer informatie, gebruik dan het contactformulier op de contactpagina.

aanmelden
Of schrijf je hier in op onze lijst van belangstellenden en/of voor onze nieuwsbrief.

Woonomgeving

Momenteel bestaat onze groep uit 19 bewoners, zowel één- als tweepersoonshuishoudens en wat meer vrouwen dan mannen. Alle bewoners zijn verplicht lid van onze bewonersvereniging en onderschrijven de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een belangrijke voorwaarde om in de groep te kunnen functioneren is zelfredzaamheid. Je kunt rekenen op burenhulp, een eerste opvang bij problemen, maar niet op professionele hulp in medische of sociale zin. Daar moet je zonodig zelf voor zorgen.

We verwachten een duidelijke motivatie om te willen wonen in onze woongroep. Inzet bij activiteiten en bereidheid om elkaar te ontmoeten. Alle bewoners van De Oosterburen dragen graag iets bij aan de community! Hiervoor hebben we commissies en werkgroepen, zoals een Tuincommissie, een PR-commissie en daarnaast een bestuur van de VVE en van de bewonersvereniging.