Belangstelling?

Kijkdagen

Heb je belangstelling voor onze woongemeenschap en zou je graag een keer willen komen kijken? Dat is helaas op dit moment nog niet mogelijk. De bouw is nog in volle gang en de oplevering staat gepland rond december 2018. Zodra het gebouw is opgeleverd en we er zijn ingetrokken, zullen we hier de mogelijkheden aangeven om een kijkje te komen nemen.

Belangstelling als woningzoekende

Ben je op zoek naar een woning in een woongemeenschap en heb je belangstelling voor ons woonconcept? Op dit moment zijn alle woningen bezet. Maar we houden een lijst bij van belangstellenden. Mocht er een woning vrijkomen dan brengen we de mensen op deze lijst als eerste op de hoogte van het beschikbaar komen van de woning. Pas enkele weken later wordt de woning publiekelijk aangeboden. Je hebt dan eerder de mogelijkheid om met de verkoper in onderhandeling te gaan.
We hebben op dit moment 11 koopwoningen en 3 huurwoningen. Als er een huurwoning vrijkomt dan wordt die mogelijk ook verkocht.

Wil je eerst meer informatie, gebruik dan het contactformulier op de contactpagina.

aanmelden
Of schrijf je hier in voor onze lijst van belangstellenden.

Woonomgeving

Momenteel bestaat onze groep uit 19 bewoners, zowel één- als tweepersoonshuishoudens en wat meer vrouwen dan mannen. Alle bewoners zijn verplicht lid van onze bewonersvereniging en onderschrijven de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een belangrijke voorwaarde om in de groep te kunnen functioneren is zelfredzaamheid. Je kunt rekenen op burenhulp, een eerste opvang bij problemen, maar niet op professionele hulp in medische of sociale zin. Daar moet je zonodig zelf voor zorgen.

We verwachten een duidelijke motivatie om te willen wonen in onze woongroep. Inzet bij activiteiten en bereidheid om elkaar te ontmoeten. Alle bewoners van De Oosterburen dragen graag iets bij aan de community! Hiervoor hebben we werkgroepen, zoals een Tuincommissie, een PR-werkgroep en daarnaast een VvE en een bestuur van de bewonersvereniging.