Documenten

ActueelBVVVECPO

Overzichten

Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen van de Bewonersvereniging

Uitnodiging ALV BV 17 april 2019, Notulen ALV BV 17 april 2019,
Uitnodiging ALV BV 4 juli 2019, Notulen ALV BV 4 juli 2019,
Uitnodiging ALV BV 6 sept 2019, Notulen ALV BV 6 sept 2019,
Uitnodiging ALV BV 7 nov 2019, Notulen ALV BV 7 nov 2019,
Uitnodiging bijeenkomst BV 20 dec 2019, Verslag bijeenkomst BV 20 dec 2019,
Uitnodiging ALV BV 18 febr 2020, Notulen ALV BV 18 feb 2020,
Uitnodiging ALV BV 29 mei 2020, Notulen ALV BV 29 mei 2020,
Uitnodiging ALV BV 5 okt 2020, Notulen ALV BV 5 okt 2020,
Uitnodiging ALV BV 3 mei 2021, Notulen ALV BV 3 mei 2021,
Uitnodiging ALV BV 2 juli 2021, Notulen ALV BV 2 juli 2021,
Uitnodiging ALV BV 8 okt 2021, Notulen ALV BV 8 okt 2021,
Uitnodiging ALV BV 14 jan 2022, Notulen ALV BV 14 jan 2022,
Uitnodiging ALV 19 mei 2022, Notulen ALV 19 mei 2022,
Uitnodiging ALV 6 sept 2022, Notulen ALV 6 sept 2022,
Uitnodiging ALV 17 dec 2022, Concept Notulen ALV 17 dec 2022.

Commissie Activiteiten – GR

Afspraken gebruik GR.

Commissie Huishouden – Beheer

Taken huishoudcommissie, Maandschema 2020, Maandschema 2021.

Commissie Tuin

Voor documenten uit de CPO werkgroep zie onder de tab van de CPO.

Werkgroep Statuten en Huishoudelijk Reglement Bewonersvereniging

Startdocument Bewonersvereniging, Akte van oprichting BV, Registratie KvK Bewonersvereniging Oosterburen, Huishoudelijk Reglement BV.

Werkgroep Opening

Programma Opening 27 september 2019

Slideshow Opening (Powerpoint), Slideshow Opening (PDF)

Notulen

Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen van de CPO

Uitnodiging ALV CPO 8 april 2016, Notulen ALV 8 april 2016,
Notulen ALV 21 april 2016,
Uitnodiging ALV CPO 11 mei 2016, Notulen ALV 11 mei 2016,
Uitnodiging ALV CPO 25 mei 2016, Notulen ALV 25 mei 2016,
Uitnodiging ALV CPO 7 juni 2016, Notulen ALV 7 juni 2016,
Uitnodiging ALV CPO 23 juni 2016, Notulen ALV 23 juni 2016,
Uitnodiging ALV CPO 6 juli 2016, Notulen ALV 6 juli 2016,
Uitnodiging ALV CPO 28 juli 2016, Notulen ALV 28 juli 2016,
Uitnodiging ALV CPO 17 aug 2016, Notulen ALV 17 aug 2016,
Uitnodiging ALV CPO 8 sept 2016, Notulen ALV 8 sept 2016,
Uitnodiging ALV CPO 28 sept 2016, Notulen ALV 28 sept 2016,
Uitnodiging ALV CPO 19 okt 2016, Notulen ALV 19 okt 2016,
Uitnodiging ALV CPO 10 nov 2016, Notulen ALV 10 nov 2016,
Uitnodiging ALV CPO 29 nov 2016, Notulen ALV 29 nov 2016,
Uitnodiging ALV CPO 9 dec 2016, Notulen ALV 9 dec 2016,
Uitnodiging ALV CPO 21 dec 2016, Notulen ALV 21 dec 2016,
Uitnodiging ALV CPO 13 jan 2017, Notulen ALV 13 jan 2017,
Uitnodiging ALV CPO 3 febr 2017, Notulen ALV 3 febr 2017,
Uitnodiging ALV CPO 23 febr 2017, Notulen ALV 23 febr 2017,
Uitnodiging ALV CPO 17 maart 2017, Notulen ALV 17 maart 2017,
Uitnodiging ALV CPO 6 april 2017, Notulen ALV 6 april 2017,
Uitnodiging ALV CPO 25 april 2017, Notulen ALV 25 april 2017,
Uitnodiging ALV CPO 23 mei 2017, Notulen ALV 23 mei 2017,
Uitnodiging ALV CPO 16 juni 2017, Notulen ALV 16 juni 2017,
Uitnodiging ALV CPO 7 juli 2017, Notulen ALV 7 juli 2017,
Uitnodiging ALV CPO 8 aug 2017, Notulen ALV 8 aug 2017,
Uitnodiging ALV CPO 19 sept 2017, Notulen ALV 19 sept 2017,
Uitnodiging ALV CPO 27 okt 2017, Notulen ALV 27 okt 2017,
Uitnodiging ALV CPO 8 dec 2017, Notulen ALV 8 dec 2017,
Uitnodiging ALV CPO 16 jan 2018, Notulen ALV 16 jan 2018,
Uitnodiging ALV CPO 2 maart 2018, Notulen ALV 2 maart 2018,
Uitnodiging ALV CPO 17 april 2018, Notulen ALV 17 april 2018,
Uitnodiging ALV CPO 1 juni 2018, Notulen ALV 1 juni 2018,
Uitnodiging ALV CPO 26 juni 2018, Notulen ALV 26 juni 2018,
Uitnodiging ALV CPO 17 juli 2018, Notulen ALV 17 juli 2018,
Uitnodiging ALV CPO 14 sept 2018, Notulen ALV 14 sept 2018,
Uitnodiging ALV CPO 30 okt 2018, Notulen ALV 30 okt 2018,
Uitnodiging ALV CPO 10 nov 2018, Notulen ALV 10 nov 2018,
Uitnodiging ALV CPO 27 nov 2018, Notulen ALV CPO 27 nov 2018,
Uitnodiging ALV CPO 21 dec 2018, Notulen ALV CPO 21 dec 2018,
Uitnodiging ALV CPO 29 jan 2019, Notulen ALV CPO 29 jan 2019,
Uitnodiging ALV CPO 22 maart 2019, Notulen ALV CPO 22 maart 2019,
Uitnodiging ALV CPO 7 nov 2019, Notulen ALV CPO 7 nov 2019.

Werkgroepen CPO

Initiatiefgroep (opgeheven)

Toelichting inschrijving Jan Sluyters Vrij Spel, Factsheet CPO Jan Sluytersstraat.

Werkgroep PR en Nieuwe Leden (oud)

Algemene info: Onze Woondroom.
Aanmelding: Belangstellingsformulier, Deelname Overeenkomst.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV.

Werkgroep Bouw (opgeheven)

Verslagen: Besluitenlijst jan 2017, Bezuinigingen bouw.
Aannemersgesprekken: Toelichting beslistermijnen, Checklist aannemersgesprekken, Vragen en antwoorden fase C (afwerking).
Levensloopbestendigheid: Levensloopbestendig bouwen.
Geluidsisolatie: Acoustisch rapport PhysiBuild.
Afwerking: Kleurenpalet.

Info Inrichting

Vloeren: Richtlijn Vloeren, Vergelijking vloeren (Ine).
Kachels: Kachels en Vervuiling.

Werkgroep Gemeenschappelijke Voorzieningen (opgeheven)

Verslagen: Verslag 12 juli 2016.
Inkoop: Gezamenlijke Inkoop, Gemeenschappelijke Keuken.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV.

Tuincommissie (oud) en tuinontwerp

Workshop tuin: Presentatie Magdaleen, Verslag 28 juli 2016, Aanvulling Lies.
Tuin Zuidzijde: Indeling tuinen zuid.
Presentaties Iverna: Presentatie Tuinwensen, Schetsontwerp binnentuin (©Natuurbijhuis, s.v.p. niet verspreiden).
Definitief: Tuinplan 7 sept 2018, Beplanting binnentuin.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV>.