Documenten

ActueelBVVVECPO

Overzichten

Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen van de Bewonersvereniging

Uitnodiging ALV BV 17 april 2019, Notulen ALV BV 17 april 2019,
Uitnodiging ALV BV 4 juli 2019, Notulen ALV BV 4 juli 2019,
Uitnodiging ALV BV 6 sept 2019, Notulen ALV BV 6 sept 2019,
Uitnodiging ALV BV 7 nov 2019, Notulen ALV BV 7 nov 2019.

Commisie PR en Nieuwe leden

Nieuwsbrieven.
De link naar de nieuwsbrieven s.v.p. niet verspreiden, want de nieuwsbrieven zijn alleen bestemd voor de doelgroep. Alleen in overleg met de PR commissie.
Voor documenten uit de CPO werkgroep zie onder de tab van de CPO.

Commissie Activiteiten – GR

Afspraken gebruik GR.

Commissie Huishouden – Beheer

Schoonmaakschema, Maandschema.

Commissie Tuin

Voor documenten uit de CPO werkgroep zie onder de tab van de CPO.

Werkgroep Statuten en Huishoudelijk Reglement Bewonersvereniging

Startdocument Bewonersvereniging, Akte van oprichting BV, Registratie KvK Bewonersvereniging Oosterburen.

Werkgroep Opening

Programma Opening 27 september 2019

Slideshow Opening (Powerpoint), Slideshow Opening (PDF)

Notulen

Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen van de CPO

Notulen ALV 8 april 2016, Notulen ALV 21 april 2016, Notulen ALV 11 mei 2016, Notulen ALV 25 mei 2016, Notulen ALV 7 juni 2016, Notulen ALV 23 juni 2016, Notulen ALV 6 juli 2016, Notulen ALV 28 juli 2016, Notulen ALV 17 aug 2016, Notulen ALV 8 sept 2016, Notulen ALV 28 sept 2016, Notulen ALV 19 okt 2016, Notulen ALV 10 nov 2016, Notulen ALV 29 nov 2016, Notulen ALV 9 dec 2016, Notulen ALV 21 dec 2016, Notulen ALV 13 jan 2017, Notulen ALV 3 febr 2017, Notulen ALV 23 febr 2017, Notulen ALV 17 maart 2017, Notulen ALV 6 april 2017, Notulen ALV 25 april 2017, Notulen ALV 23 mei 2017, Notulen ALV 16 juni 2017, Notulen ALV 7 juli 2017, Notulen ALV 8 aug 2017, Notulen ALV 19 sept 2017, Notulen ALV 27 okt 2017, Notulen ALV 8 dec 2017, Notulen ALV 16 jan 2018

Uitnodiging ALV CPO 2 maart 2018, Notulen ALV 2 maart 2018,
Uitnodiging ALV CPO 17 april 2018, Notulen ALV 17 april 2018,
Uitnodiging ALV CPO 1 juni 2018, Notulen ALV 1 juni 2018,
Uitnodiging ALV CPO 26 juni 2018, Notulen ALV 26 juni 2018,
Uitnodiging ALV CPO 17 juli 2018, Notulen ALV 17 juli 2018,
Uitnodiging ALV CPO 14 sept 2018, Notulen ALV 14 sept 2018,
Uitnodiging ALV CPO 30 okt 2018, Notulen ALV 30 okt 2018,
Uitnodiging ALV CPO 10 nov 2018, Notulen ALV 10 nov 2018,
Uitnodiging ALV CPO 27 nov 2018, Notulen ALV CPO 27 nov 2018,
Uitnodiging ALV CPO 21 dec 2018, Notulen ALV CPO 21 dec 2018,
Uitnodiging ALV CPO 29 jan 2019, Notulen ALV CPO 29 jan 2019,
Uitnodiging ALV CPO 22 maart 2019, Notulen ALV CPO 22 maart 2019,
Uitnodiging ALV CPO 7 nov 2019, Notulen ALV CPO 7 nov 2019.

Werkgroepen CPO

Werkgroep PR en Nieuwe Leden (oud)

Algemene info: Onze Woondroom.
Aanmelding: Belangstellingsformulier, Deelname Overeenkomst.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV.

Werkgroep Bouw (opgeheven)

Verslagen: Besluitenlijst jan 2017, Bezuinigingen bouw.
Aannemersgesprekken: Toelichting beslistermijnen, Checklist aannemersgesprekken, Vragen en antwoorden fase C (afwerking).
Levensloopbestendigheid: Levensloopbestendig bouwen.
Geluidsisolatie: Acoustisch rapport PhysiBuild.
Afwerking: Kleurenpalet.

Info Inrichting

Vloeren: Richtlijn Vloeren, Vergelijking vloeren (Ine).
Kachels: Kachels en Vervuiling.

Werkgroep Gemeenschappelijke Voorzieningen (opgeheven)

Verslagen: Verslag 12 juli 2016.
Inkoop: Gezamenlijke Inkoop, Gemeenschappelijke Keuken.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV.

Tuincommissie (oud) en tuinontwerp

Workshop tuin: Presentatie Magdaleen, Verslag 28 juli 2016, Aanvulling Lies.
Tuin Zuidzijde: Indeling tuinen zuid.
Presentaties Iverna: Presentatie Tuinwensen, Schetsontwerp binnentuin (©Natuurbijhuis, s.v.p. niet verspreiden).
Definitief: Tuinplan 7 sept 2018, Beplanting binnentuin.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV>.