Documenten

ActueelBVVVECPO

Overzichten

Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen van de Bewonersvereniging

Notulen ALV BV 17 april 2019, Notulen ALV BV 4 juli 2019, Notulen ALV BV 6 sept 2019.

Commisie PR en Nieuwe leden

Nieuwsbrieven.
De link naar de nieuwsbrieven s.v.p. niet verspreiden, want de nieuwsbrieven zijn alleen bestemd voor de doelgroep. Alleen in overleg met de PR commissie.
Voor documenten uit de CPO werkgroep zie onder de tab van de CPO.

Commissie Activiteiten – GR

Afspraken gebruik GR.

Commissie Huishouden – Beheer

Schoonmaakschema, Maandschema.

Commissie Tuin

Voor documenten uit de CPO werkgroep zie onder de tab van de CPO.

Werkgroep Statuten en Huishoudelijk Reglement Bewonersvereniging

Startdocument Bewonersvereniging, Akte van oprichting BV, Registratie KvK Bewonersvereniging Oosterburen.

Werkgroep Opening

Programma Opening 27 september 2019

Notulen van de Algemene Leden Vergaderingen van de VVE

Notulen ALV VVE 27 nov 2018, Notulen ALV VVE 29 jan 2019, Notulen ALV VVE 22 maart 2019, Notulen ALV VVE 25 juni 2019.

Werkgroep Voorbereiding VVE

Oprichting: Splitsingsakte met bijlagen, Uittreksel inschrijving KvK.

Werkgroep Huishoudelijk Reglement VVE

Reglement: Huishoudelijk Reglement VVE.

Handleidingen

Aesy liften Noodprocedure.

Werkgroepen CPO

Werkgroep PR en Nieuwe Leden (oud)

Algemene info: Onze Woondroom.
Aanmelding: Belangstellingsformulier, Deelname Overeenkomst.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV.

Werkgroep Bouw (opgeheven)

Verslagen: Besluitenlijst jan 2017, Bezuinigingen bouw.
Aannemersgesprekken: Toelichting beslistermijnen, Checklist aannemersgesprekken, Vragen en antwoorden fase C (afwerking).
Levensloopbestendigheid: Levensloopbestendig bouwen.
Geluidsisolatie: Acoustisch rapport PhysiBuild.
Afwerking: Kleurenpalet.

Info Inrichting

Vloeren: Richtlijn Vloeren, Vergelijking vloeren (Ine).
Kachels: Kachels en Vervuiling.

Werkgroep Gemeenschappelijke Voorzieningen (opgeheven)

Verslagen: Verslag 12 juli 2016.
Inkoop: Gezamenlijke Inkoop, Gemeenschappelijke Keuken.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV.

Tuincommissie (oud) en tuinontwerp

Workshop tuin: Presentatie Magdaleen, Verslag 28 juli 2016, Aanvulling Lies.
Tuin Zuidzijde: Indeling tuinen zuid.
Presentaties Iverna: Presentatie Tuinwensen, Schetsontwerp binnentuin (©Natuurbijhuis, s.v.p. niet verspreiden).
Definitief: Tuinplan 7 sept 2018, Beplanting binnentuin.
Voor vervolg (na CPO tijd) zie onder de tab van de BV>.