Bericht op de site van Vrijspel ‘s-Hertogenbosch

vrij-spel-logoBestemmingsplan nog niet onherroepelijk

Met spanning hebben we de beroepstermijn van het bestemmingsplan afgewacht. Eind vorige week ontvingen we bericht van de Raad van State. Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Ook is verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Een teleurstelling voor het projectteam Vrij Spel en voor iedereen die snel zijn droomhuis wil bouwen, want hierdoor kunnen we nog geen omgevingsvergunningen verlenen. Ook moeten we (sommige) werkzaamheden uitstellen om het terrein bouwrijp te maken.

Wat nu?
De Raad van State heeft het beroep nog niet aan ons doorgestuurd. We weten nog niet wat de inhoud is van het beroep. De planning voor het vervolg hangt af van twee uitspraken:
De Raad van State doet eerst een uitspraak over de voorlopige voorziening. Zij beoordelen of er sprake is van een spoedeisend karakter of niet. Deze uitspraak wordt binnen enkele maanden verwacht.
De Raad van State doet een uitspraak over de inhoud van het beroep. Op dat moment wordt duidelijk of het bestemmingsplan (geheel of gedeeltelijk) onherroepelijk wordt of niet. Deze uitspraak wordt binnen 6 maanden verwacht.

Tijdens workshop 5 op zaterdag 16 april geven we een toelichting van het vervolg, aan de hand van enkele scenario’s die zich kunnen voordoen.

Laatste nieuws over het beroep (eind juli 2016)

Herziening ter inzage vanaf 18 juli
Op 12 juli heeft de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. Dankzij een snelle publicatie ligt de herziening al vanaf afgelopen maandag 18 juli ter inzage. In de tweede week van september weten we of omwonenden een beroep en/of voorlopige voorziening hebben ingediend op dit plan. Zo ja, dan moeten we opnieuw naar de Raad van State. Zo nee, dan zijn het bestemmingsplan en de herziening onherroepelijk.

Vorig bericht
Volgend bericht