De Rijksbouwmeester komt op bezoek

We hebben een bijzonder bezoek. Rijkbouwmeester Floris Alkemade komt langs met een aantal medewerkers van Atelier Rijksbouwmeester. Dit bezoek vindt plaats op uitnodiging van de voorzitter van de LVGO en tevens bewoner van de Oosterburen. De LVGO is de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen, die opkomt voor de belangen van woongroepen.

Eerst is er een overleg van de LVGO met Floris Alkemade en zijn medewerkers. Dit gaat over de uitdagingen die woongroepen in Nederland hebben. Nieuwe groepen hebben een groot probleem om aan grond of een gebouw te komen. Heel veel 50-plussers willen graag een woongemeenschap beginnen, maar zij doen er erg lang over om een plek te vinden. Bestaande groepen met sociale huurwoningen hebben last van de smalle financiële grenzen voor toegang tot woningen met sociale huur. Er is betere samenwerking nodig en beleid van gemeenten, woningcorporaties en overheid. De LVGO heeft een onderzoek gedaan waarin de problemen heel duidelijk worden. De Rijksbouwmeester wil het resultaat van dit onderzoek graag zien.

Daarna hebben we met bewoners van de Oosterburen gekeken hoe het komt dat het bij dit project wél gelukt is. Heel belangrijk was de goede medewerking van de gemeente Den Bosch en de ondersteuning door Kilimanjaro Wonen. Maar ook het feit dat het project startte in de economische crisis. Momenteel is de woningmarkt totaal overspannen. Het is nu zelfs in regio Den Bosch een stuk lastiger om een goede plek te vinden voor een nieuwe woongemeenschap. Los van alle ontwikkelingen in de buitenwereld was de groep zelf een grote succesfactor. Bewoners vertellen dat de goeie sfeer, vertrouwen, openheid (familiegevoel) en samen de schouders eronder doorslaggevend zijn geweest.

De medewerkers van het Rijksatelier zijn erg benieuwd hoe wij nu met elkaar samen wonen. Hoe zorgen we dat we samen besluiten nemen, over financiële uitgaven? Hoe zijn we verbonden met de wijk? We vertellen hoe blij we zijn met de ontmoetingsruimte die we hebben. Die geeft zoveel mogelijkheden voor sociaal contact met elkaar en met de omgeving. We nemen actief deel aan het buurtcomité en zijn daardoor snel op de hoogte van alles wat er in de wijk speelt.

Met de Rijksbouwmeester en zijn medewerkers gaan we op excursie in de woongemeenschap. We laten onze woningen zien en de gemeenschappelijke ruimtes binnen en buiten. Na afloop geeft Floris ons een compliment. “Jullie hebben het goed voor elkaar.” Hij vindt onze woongemeenschap inspirerend. Een goed voorbeeld van wat je met veel geduld en inzet samen tot stand kan brengen.

Vorig bericht
Volgend bericht